Sloten moeten voor de aan- en afvoer van water in een goede staat zijn. Periodiek onderhoud is de basis voor een goede waterafvoer. Wij verzorgen het uitgraven en uitmaaien van sloten voor u. De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende machines. Onze kleinste machine is een 3,5 tons minigraver en de grootste machine is een 14 tons mobiele kraan.

Voor het maaikorven maken wij gebruik van een Herder maaikorf variërend van 2 tot 4 meter breed. Met de maaikorf maai je het gras en rietachtige begroeiing van sloten en waterlopen. De maaikorf neemt het slootafval mee waarna het op de slootkant gelost kan worden. Uiteraard kunnen wij dit afval ook voor u afvoeren.

Onder goed slootonderhoud wordt verstaan:

  • Baggeren van de sloot om de juiste diepte en breedte te houden
  • Verwijderen van (overtollige) waterplanten
  • Verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken