Vruchtbaar werk.

Loonbedrijf M. Verhoef B.V. is actief in de handel en transport van allerlei soorten organische mest, zoals runder-, varkens- en kippenmest. Alle soorten mest kunnen worden geleverd of afgevoerd met eigen tankopleggers. Onze tankopleggers zijn voorzien van een geijkte weeginstallatie en automatische bemonsteringsapparatuur.

Afspraak is Afspraak

Voor een goede verstandhouding is het van belang dat, wanneer u mest wilt ontvangen of afvoeren, de afspraken die gemaakt zijn ook worden nagekomen. U zult merken dat dit onze prioriteit nummer 1 is. Wij kunnen de mest op zowel gras- als bouwland voor u uitrijden. Met onze 13m3 tanks en onze sleepslang-combinatie verloopt het uitrijden van de mest altijd op een juiste manier.

Transport met kiep trekkers en diepladers

Naast Mestdistributie bieden wij ook transport aan met kiep trekkers en diepladers.
Wij beschikken over 5 stalen kieptrailers en 1aluminium kieptrailer. Hiermee kunnen wij van alles vervoeren zoals zand, grond, grind, freesasfalt, grof puin, gebroken puin, e.d. Voor eventueel vervuilde grond beschikken wij ook over 3 trekkers met overdrukcabine. Onze diepladers zetten wij in om allerlei machines of materiaal mee te vervoeren. Verder beschikken wij over 10 trekkers die ook los in te huren zijn, zonder oplegger.

Neem contact met ons op

 

Partner in (Mest)Distributie:

  Mesttransport

  Mest uitrijden

   Mestopslag

  Regelgeving

Transport met keep trekkers

Transport met diepladers

 

 

Loonbedrijf M. Verhoef B.V. zoekt afnemers van mest!

Graag komen wij in contact met akkerbouwers en andere afnemers van mest. Heeft u vragen of wilt u geadviseerd worden omtrent mestaanvoer, -afvoer en -wetgeving, bel of mail dan gerust en we zullen u zo goed mogelijk informeren. Tevens vragen wij het hele jaar door alle soorten mest en zijn wij op zoek naar mestafzet en mestopslagen in de tekortgebieden.

   Wij zijn op zoek naar mestopslagen in tekortgebieden!

Neemt hiervoor contact op met onze vertegenwoordiger:

Evert Blokhuis   06-23406303